PO-05 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

100’ü aşkın ülkenin
lezzetini paylaştığı bir dünya makarnası
 1. AMAÇ: Bu politikanın amacı, Mutlu Makarna ‘ın bünyesindeki tüm birimlerin sahip ya da yükümlü olduğu bilgi varlıklarını korumak ve uygun bir biçimde yönetmektir.

 

 1. KAPSAM: MUTLU MAKARNA Bilgi Güvenliği Politikası tüm kurumu ve kurumun bilgi kaynaklarına temas eden tüm servis sağlayıcılarını kapsar.

 

 1. TANIMLAR:

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi.

BGYK: Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu.

 

 1. SORUMLULAR: Kurumun tüm çalışanları ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamındaki tüm paydaşlar bu politikayı uygulamakla ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)  gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. UYGULAMA:

Bilgi güvenliğine büyük önem veren kurumumuzun temel ilkeleri;

 

 

 

 1. KURALLAR:
  1. Politika yılda en az bir kere olmak üzere YGG (Yönetim Gözden Geçirme) toplantısında gözden geçirilir.
  2. Bilgi güvenliği gerekliliklerine uyulmaması halinde kurum, ilgili İnsan Kaynakları Prosedürü’nün Disiplin Cezaları başlığında tanımlı yaptırımları uygular.

 

 1. KAYITLARIN SAKLANMASI:
  1. Tüm kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ ne göre saklanır.

 

 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
  1. İnsan Kaynakları Prosedürü.
  2. Kayıtların Kontrolü Prosedürü.
 • 2.Organize Sanayi Bölgesi Muammer Güler Bulvarı No: 44
  Başpınar / Gaziantep / TURKEY
 • +90 342 337 18 84 Pbx+90 342 337 18 88
 • info@mutlumakarna.com.tr
E-BÜLTENE KATILIN ! Mutlu makarna ilgili tüm yeniliklerden haberdar olun